התוועדויות בחודש כסלו תשע"ג

בחודש כסלו נקיים מס' התוועדויות על מנת לציין את הימים הטובים ט' כסלו יום ההולדת ויום ההילולא של האדמו"ר האמצעי, י' כסלו חג הגאולה שלו. וי"ט כסלו חג הגאולה של האדמו"ר הזקן וראש השנה לחסידות.

ההתוועדויות עומדות בסימן הזדהות וחיזוק תושבי הדרום וחיילי צה"ל ובקשה ותפילה שנזכה לנצחון מהיר ומוחץ של אויבי ישראל. וכן בסימן 200 שנה להסתלקות האדמו"ר הזקן "בעל התניא" וקיום היעוד "אימתי קא אתי מר לכשיפוצו מעיינותיך חוצה". ביום חמישי ליל ט' כסלו בשעה 21:00 תתקיים אי"ה התוועדות חסידית בבית חב"ד עלי בשבת ויצא י' כסלו תתקיים התוועדות בבית כנסת חב"ד בעלי לאחר תפילת שחרית. במוצאי שבת תתקיים התוועדות בשבות רחל  במועדון היישוב בשעה 20:00 בהשתתפות הרב יהודה רובין מנהל בית חב"ד אלון מורה ולב השומרון שידבר על "פדה בשלום נפשי " פדיה בשלום  של נשיא ישראל ושל כלל ישראל.

ביום חמישי ט"ו כסלו תתקיים אי"ה התוועדות מרכזית בעלי לקראת י"ט כסלו בהשתתפות הרב יאיר כלב. ראה מודעה מצורפת.

בתאריך הנ"ל תתקיים התוועדות בכולל ערב במעלה מכמש בהשתתפות הרב ישעיהו אלפרוביץ רב קהילת חב"ד ומנהל בי"ס חב"ד בתל ציון.

ביום שני י"ט כסלו ב - 20:00 תתקיים התוועדות חסידית במפעל הפיס בפסגות בהשתתפות הרב ירון דותן ס.מנהל בי"ס חב"ד בעיר גנים.

ביום שלישי מוצאי כ' כסלו ב- 20:30 תתקיים התוועדות בבית הכנסת במעלה לבונה לתושבי היישוב ותלמידי מכלול עם הרב רפאל סלומון  

ביום שלישי מוצאי כ' כסלו תתקיים התוועדות בעפרה בבית משפחת שמאי רח' גד 42 בשעה 21:00 עם הרב יוסף צירקוס משפיע בישיבת תורת אמת בירושלים ומשתתף קבוע בתוכנית רדיו 'התוועדות חסידית' במוצאי שבת. מיועד לגברים ולנשים.

פרטים נוספים על ההתוועדויות וכן פרסום על התוועדויות נוספות נציין בהמשך.

 

 

שתף לחברים

שתף