התוועדות ג’ תמוז

לכבוד יומו של הרבי, ג' תמוז, התוועד בבית חב"ד עלי הרב יהודה רובין, שליח הרבי לאלון מורה ולב השומרון. הרב רובין סיפר רשמים מביקורו לאחרונה ב 770, על הציפיה הדרוכה של ה"תמימים" להתגלותו של הרבי ולגאולה השלמה ועל התקשרותם הנפלאה המתבטאת בלימוד ובמבצעים. כן סיפר על ביקורו אצל בנו ר' נחשון רובין השליח בז'יטומיר באוקראינה ועל כל אותם יהודים שחייבים את כל יהדותם לרבי ולשלוחיו הגרים שם ובעוד אלפי מקומות על פני כדור הארץ.

 

שתף לחברים

שתף