סיום הרמב"ם

סיום הרמב"ם מחזור ל"ב והתחלה חדשה

היום מסיימים המוני בית ישראל הלומדים שלושה פרקים ביום, את מחזור ל"ב ומתחילים את מחזור ל"ג.

ידוע שהרמב"ם כותב שהמלך הוא לב כל ישראל. בתהילים קי"ט כתוב: "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך". אנו מבקשים מהקב"ה שבזכות לימוד הרמב"ם היומי נזכה לגילוי הרבי מלך המשיח, " לב כל ישראל" שילמד אותנו את פנימיות התורה כמו שכתוב בסוף היד החזקה: "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

סיום הרמב"ם בבית חב"ד בעלי יתקיים בעז"ה במוצאי שבת שירה בשעה 20:00 בבית חב"ד!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שתף לחברים

שתף