כוס של ברכה

מוצאי חג השבועות - ז' סיון תשמ"ז.
הרבי מליובאויטש עורך הבדלה בסיומה של ההתוועדות ולאחריה מחלק 'כוס של ברכה', כשהחסידים שרים שיר מתאים לקריאתו של הרבי באותה שנה: לבנות את שיכון חב"ד בירושלים, כהכנה לעליה הגדולה מרוסיה שעומדת לבוא, קריאה זו שנשמעה כקריאה שמימיית בתשמ"ז (1987), בסוף התבררה כנבואה לקריסה הפתאומית של ברית המועצות בתנש"א (1991).

באדיבות: http://jem.co.il

שתף לחברים

שתף