חתונה זו שליחות א’לוקית!

’אכן יש ה’ במקום הזה’. הקמת בית בעם ישראל אינה גחמה אנושית של שני בני אדם, היא מלאכת קודש ושליחות אלוקית מרוממת..

בפרשת ויצא מספרת התורה על יציאתו של יעקב מבאר שבע אל חרן בדרכו למצוא אישה ולהקים את בית ישראל העתידי.

מיד בתחילת דרכו הוא מגיע למקום מסויים נרדם וחולם חלום אלוקי מיוחד.

בהקיצו מהחלום הוא אומר 'אכן יש ה' במקום הזה ואנוכי לא ידעתי', 'אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים'.

המסר מכך בזוגיות הוא:

הרושם הראשוני שיש לאדם בהסתכלותו על מוסד הזוגיות יכול לעיתים להיות מוטעה. זוגיות קיימת גם בעולם הזואולוגי ואף בצורה דומה בעולם הצומח, ובהשקפה שטחית ניתן לחשוב שכך הם פני הדברים אף אצל האדם אף אם בחיצוניות הקונספט הוא קצת שונה.

זוגיות יכולה להיראות כשני אנשים שבמקרה פגשו זה את זו ועקב מציאת חן הדדית החליטו לבא בברית הנישואין.

אך האמת היא ש'אכן יש ה' במקום הזה'. הקמת בית בעם ישראל אינה גחמה אנושית של שני בני אדם, היא מלאכת קודש ושליחות אלוקית מרוממת.

תפקיד הזוגיות היא להקים את דור ההמשך שלך עם ישראל. היא החממה בה אמורים לשתול ולגדל בנים ובנות 'זרע ברך ה' המה'.

אין זה כי אם בית אלוקים!

ביתנו והנהגתינו בו הוא לא רק ענין פרטי שלנו, הוא ענין כללי לגמרי שנוגע לכלל ישראל ולה'.

אי לכך  כשבני הזוג מבינים שהם כרגע במסע של שליחות אלוקית, הם יעשו הכל כדי לשמור את המסגרת הקדושה הזו להשקיע כוחות שהיא תהיה רגועה שמיחה ומליאת קדושה גם אם לצורך כך ידרשו מדי פעם וויתורים הדדים ומאמצים מסוימים.

השלום בבית הוא בעצם יצירת שלום וכבוד לבית ה'.

ואז הם זוכים להצלחה אלוקית שמימית בכל ענייניהם – 'וזה שער השמיים'!

שתף לחברים

שתף