אור בארץ המכבים

מאת: הרב רפאל סלומון

חנוכה מתקרב ואנחנו כאן, באזור בנימין, רואים שוב איך ההסטוריה חוזרת. רואים זאת במלחמה על ארץ ישראל (ע"ע קוצרא) ורואים זאת במלחמה שמתחוללת בכל הארץ על המסורת היהודים. אנו בדרכו של הרבי רוצים להוסיף הרבה אור שידחה ממילא את החושך. בחנוכה נזכה את כל החיילים באזור בהדלקת נרות, בשמחת החג, בהנחת תפילין וכמובן גם בסופגניות. 

מסיבות לילדים תתקימנה בע"ה בישובים עלי, בית חורון, אחיה, עדי עד וענתות.

חנוכיות מרכזיות יוצבו בצמתים וביום ראשון בערב, נר שישי של חנוכה, נערוך את שיירת האור שתעבור בישובים ובבסיסי צה"ל.

בואו להדליק את האור הגדול של חנוכה ואיתו נביא בע"ה גם את אור הגאולה.

שתף לחברים

שתף