עד מתי!!!

מאת: הרב רפאל סלומון

הערב, יום שלישי, נרצח הרב רזיאל שבח תושב חוות גלעד שלימד בישיבת "רועה ישראל" ביצהר. הרב רזיאל השאיר אחריו שישה יתומים קטנים ואנו שואלים שוב עד מתי?! עד מתי יסבול עם ישראל את יסורי הגלות? צריכים לצעוק לקב"ה שישלח לנו את המשיח במהרה! בואו נתעורר ונוסיף בתורה ובמצוות ובע"ה עוד צעקה אחת לקב"ה ועוד מצווה אחת יביאו כבר את הגאולה השלמה במהרה. אמן!

שתף לחברים

שתף