נשף תחפושות

מאת: הרב רפאל סלומון

ידועה האמרה שבפורים כולם מורידים את המסכות. אחשוורוש שנראה לנו מלך הומני נהיה פתאום מלך המני...  המן כמובן מתגלה כהמן צורר היהודים. זה הדבר היחיד שחשוב לו (). גם מרדכי ואסתר מתגלים במסירות נפשם בזה שהם מעודדים את עם ישראל לתשובה ובעמידתם הגאה מול הצורר. גם עם ישראל מוריד את התחפושת. ראינו יהודים שנהנים מסעודתו של ורוצים להתבולל פתאום מתגלה שכולם מוסרים את נפשם לחיות ולמות כיהודים. גם הקב"ה מוריד את המסיכה - בלילה ההוא נדדה שנת המלך - בשיא החושך של הגלות הקב"ה מתגלה ומושיע את עם ישראל...

גם היום מורידים את המסכות. השמאל הישראלי נלחם להכניס לפה את התרבות המקולקלת ביותר של הגוים, נלחם כדי להכפיש ולהפיל את כל מי שמעזלומר משהו שלא מתאים לאג'נדה שלו וכעת בכל כוחו להפיל את ביבי. השמאל מזמן הוריד את המסיכה. כעת גם בית המשפט מתגלה במלוא קלונו.

אנחנו גם צריכים להוריד את המסיכות. כל היהודים שעם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל חשובים להם צריכם להתאחד ולהתנהג כמו יהודים בגלוי בלא מורא, לקיים מצוות ולזכות יהודים אחרים במצוות, ולדעת שזו עוד התקדמות מהירה לקראת הגאולה. אנו צריכים לעשות את שלנו - לך כנוס את כל היהודים להתפלל ולזעוק לקב"ה שיביא לנו את משיח צדקנו ואת הגאולה האמיתית והשלימה!

שתף לחברים

שתף