רוחות אלול בבנימין

מאת: הרב רפאל סלומון

אלול הגיע וגם שנת הלימודים החדשה בעז"ה בחודש אלול נזכה את חיילי צה"ל באזור בתקיעת שופר בהנחת תפילין ובהכנה רוחנית לשנה החדשה ולימים הנוראים. 

אנחנו מברכים את משפחת בלשניקוב מנחם וטובי על הגעתם לעלי והצטרפותו למעגל הפעילות של בית חב"ד. מועדוני צבאות ה' נפתחו באחיה, עמיחי ואש קודש. בעז"ה בקרוב ייפתחו מועדונים נוספים. 

בדיקת תפילין ומזוזות בעלי תתקיים בעז"ה ביום שני ט"ז אלול. ניתן להביא מזוזות לבית משפחת סלומון ברחוב הורד 1 ביום ראשון ט"ו אלול בין השעות 20:00 - 22:00, או ביום שני בבוקר בבית חב"ד בין השעות 8:30 -10:00.

תפילין - נא לתאם בטלפון.

שתף לחברים

שתף