שנת תש”פ

מאת: הרב רפאל סלומון

לקראת ראש השנה תש"פ

כל שנה שהיא רשה בתחילתה מתעשרת בסופה, מוסבר בחסידות שמי שמרגיש רש ועני בראש השנה, שלא מגיע לו כלום ועומד בביטול מול הקב"ה, עי"ז מתעשרת בסופה, כל השנה כולה תהיה שנת שפע בזכות ביטול זה. עם סיום מערכת הבחירות השניה ונוכח הספקות הרבים איזו ממשלה תקום ומה תהיה המדיניות בעינייני יהדות ושלימות הארץ, יש לנו סיבות טובות להרגיש "רשים". בראש השנה נשפוך את ליבנו לפני אבינו שבשמיים והוא ייתן לנו שנה טובה ומתוקה. 

רציתי לאחל לכל תושבי האזור שנה טובה ומתוקה, שנת ביטחון ושלווה, שנה של הרחבה ובניית הישובים ושנה של בניין רוחני, שנה שכל משפחה תזכה לבריאות נחת מהילדים ופרנסה ברווח. שנה שיתגשמו כל משאלות ליבנו לטובה. והעיקר תהיה שנה זו שנת הגאולה האמיתית והשלימה במהרה בימינו אמן.

מאחל

רפאל סלומון

מ/בית חב"ד

שתף לחברים

שתף