”מפי עוללים ויונקים יסדת עוז... להשבית אויב ומתנקם”

מאת: הרב רפאל סלומון

דמים בדמים נגעו. עוד לא התאוששנו מהרצח של הרב רזיאל שבח והנה עוד רצח של הרב איתמר בן גל. הלב זועק ומסרב לקבל את המציאות הנוראה. וודאי שהערבים אשמים  - לא רק הרוצחים אלא גם משלחיהם ותומכיהם. וודאי שגם הממשלה אשמה - חייבים לעצור את הטרור ויש לכך הרבה כלים. אבל האם אנחנו זוכרים את דברי הרמב"ם בתחילת הלכות תענית, כשבאה צרה על הציבור צריך להתפלל ולהתענות ואם אומרים שזה מקרה (כלומר שהממשלה והערבים אשמים) הרי זו דרך אכזרית.

עלינו להתעורר להוסיף בכלל בתורה ומצוות, בתפילה, בצדקה ובתחינה  ודרישה שהקב"ה ישלח לנו את משיח צדקנו. צריך להוסיף בחינוך ילדי ישראל וכפי שראינו אצל מרדכי היהודי שלקח עשרים ושניים אלף ילדים  ולימד אותם תורה. כך ראינו גם בהנהגת הרבי שבקיץ תשל"ג ארגן עצרות תפילה של ילדי ישראל וכשפרצה מלחמת יום כיפור הבינו למה. 

שנזכה שילדי ישראל יכריעו את שונאי ישראל והקב"ה ישמע לתפילתם ולתפילתנו וישלח לנו את משיח צדקנו במהרה.

שתף לחברים

שתף