חג פורים הגיע..


Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/demo2shi/chabadbinyamin.org/index.php on line 1281

פורים במטה בנימין

 

חג פורים שמח לתושבי מטה בנימין ולכל עם ישראל!  

דבר מנהל בית חב"ד – הרב רפאל סלומון:

אחד מחסידי הצמח צדק היה סוחר בתבואה, תפקידו היה לספק לפריצים הגויים תבואה על מנת לזורעה. הספקת הסחורה היתה חייבת להיות מיידית, כיוון שברוסיה הגשמים מרובים, הכמות חייבת להיות מדוייקת והזריעה מיידית, לפני שהתבואה תירטב בגשמים ותתקלקל. באחת הפעמים בעודם בדרך, נזכר לפתע החסיד שחסרה הזמנה של אחד הפריצים, עגלה שלימה נשכחה, אם יחזרו כעת יאחרו ביום שלם לפגישה עם כל הפריצים, ואם ימשיכו, יגיעו בלי הזמנתו של אותו פריץ, כך או כך מפסיד הוא כנראה את כל לקוחותיו ואת כל פרנסתו. לידו ישב בעגלה מזכירו שהיה גם הוא יהודי אך לא חסיד, כך ישבו דוממים ומכונסים בעצמם. לאחר שתיקה ארוכה פתח לפתע החסיד בניגון, בתחילה שקט, אך במהרה נהי'ה הניגון יותר ויותר שמח. מזכירו חשב שאולידעתו השתבשה עליו מרוב לחץ...

בינתיים הגיעו לפונדק וחיכו לפריצים. הסוחר רץ לבעלת הפונדק ודאג שתכין ארוחה טובה והרבה פונץ' (שתיה חריפה). אט אט נקבצו ובאו הפריצים, הם התיישבו לסעודה, והפריצים כדרכם שתו ושתו לאחר מספר שעות היו שרועים כולם שיכורים, כך ישנו עד אור הבוקר. במשך הלילה קדרו השמיים, גשם זלעפות ניתך ארצה וכל התבואה בעגלות נרטבה לגמרי ולא היתה ראויה כלל לשימוש. כשקמו הפריצים בבוקר וראו את שקרה, נגשו לסוחר וכך אמרו לו: אתה עמדת בהתחיבותך והבאת את התבואה בזמן, התבואה נרטבה לאחר מכן, ולכן מגיע לך  כל שכרך.

... המזכיר שראה את כל השתלשלות העניינים דרש הסבר, וכך אמר לו הסוחר, לפני מספר חודשים נכנסתי ליחידות לרבי הצמח צדק, לפני שיצאתי, כאילו במקרה ובלי קשר לנאמר קודם פנה אלי הרבי ואמר לי: "כי בשמחה תצאון" בשמחה יוצאים מכל ההגבלות. הבנתי שהרבי רוצה לומר לי איזשהו מסר נעלם אך לא ידעתי מהו... כשישבתי בעגלה שבור ורצוץ נזכרתי ביחידות זו, והתחלתי לנגן ניגון, זה היה קשה, קשה מאוד אך אט אט התחלתי לשמוח, כשהגעתי לפונדק הייתי כבר במצב רוח מרומם וכפי שראית הדביק מצב רוח זה את כל הפריצים. וכך בלי לדעת איך יצאנו מכל ההגבלות.

חז"ל אומרים שהמשיח יבוא בהיסח הדעת, שואל הרבי: והרי כתוב אחכה לו בכל יום שיבוא, אם כן איך מסיחים את הדעת מהמשיח?  התשובה היא: אנו מחכים למשיח שיבוא בכל יום אך הוא יבוא דוקא בזמן חשוך כזה, כשנראה שאנו נמצאים בשיא הגלות.

זכינו לראות את נבואותיו הטובות של הרבי מתגשמות: מלחמת המפרץ, נפילת הגוש הקומוניסטי, ועליית י'הודי ברית-המועצות. עתה הגענו לזמן של התגשמות הנבואות הפחות טובות: הסכנה שבויתורים לשונאי ישראל, וחוק "מי'הו י'הודי".

דווקא כעת כשכל אדם בר דעת מבין שאין תקוה במערכת הפוליטית, אנו צריכים להתקדם לבחירות האמיתיות, "ובחרו בה' א-לוקי' ובדוד מלכם". את הבחירה הזו עושים ע"י הוספה במצוות, בלימוד תורה, ובעיקר בלימוד תורה של "תינוקות של בית רבן".

וכל זה מתוך שמחה, כי ע"י שמחה יוצאים מכל ההגבלות...

 

 דבר מלכות

מגילה או הסתר?

שם החג פורים נקבע על שם הפור שהטיל המן ע"מ "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד". כלומר, שם החג נקבע על שם הגזרה האכזרית ביותר בתולדות עם ישראל תמי'הה נוספת היא: פורים הוא החג היחיד ששמו בלע"ז, גם חנוכה שחל בתקופה שלאחר פוריםשמו בעברית, מאידך, פורים הוא החג השמח ביותר, יותר מכל החגים האחרים. תמיהה נוספת קיימת בשם: "מגילת אסתר" מגילה (לשון גילוי), או אסתר- לשון הסתר, הענין מובלט עוד יותר בלשון חז"ל: "אסתר מן התורה מנין ואנוכי אסתר אסתיר פני"...הסתר בתוך הסתר.

הסתר נוסף קיים במגילה: שם ה' אינו מוזכר אפילו פעם אחת, שערו בנפשיכם כל י'הודי לא יכתוב מכתב בלי לפתוח בב"ה, בס"ד, וכדומה, וכאן קיים ספר שלם מכ"ד כתבי הקודש, ושם ה' לא מוזכר בו כלל?

כשנגזרה גזירת המן היו לנו נציגים נכבדים בבית המלך, מרדכי יושב בשער המלך, הוא גם הציל את המלך, מבגתן ותרש. אסתר היא המלכה, ובפרט ש"ותשא חן וחסד לפניו". ובכל זאת כששמע מרדכי את הגזירה הנוראה קרע את בגדיו, לבש שק ואפר ויזעק זעקה גדולה ומרה, הוא פנה לעבודת התשובה וקרא לכל ישראל לחזור בתשובה ורק לאחר מכן צוה לאסתר לבוא אל המלך. גם אסתר נהגה בצורה דומה, בתחילה ביקשה: "לך כנוס את כל היהודים.. וצומו... וגם אני.. אעשה כן". ורק לאחר מכן אסתר נכנסת למלך וגם זאת היא עושה לאחר שלושה ימי צום למרות שאם ח"ו לא יושיט המלך את שרביט הזהב דינה מוות וממילא גם תקוות ההצלה תאבד. נשאלת השאלה החריפה איך מסכנת אסתר את כל שליחותה ע"י צום זה של שלוש יממות רצופות, צום שודאי מאבד את חינה?

ההסבר לגישתם של מרדכי ואסתר הוא הם ידעו שגזירה זו אינה ח"ו במקרה אלא גזירה משמים שנגזרה כיוון שנהנו מסעודתו של אותו רשע, ולכן צריך לחזור בתשובה בכלל, ובפרט על החטא הזה ע"י תענית.

"הקורא את המגילה למפרע לא יצא" (מגילה תחילת פ"ב). אומר הבעש"ט  הקורא את המגילה וחושב שקרא סיפור הסטורי מעניין שהתחולל לפני אלפי שנים, לא יצא ידי חובתו. המגילה, אקטואלית בכל דור ובכל תקופה.

זוהי ההוראה מפורים, גם כשנראה ליהודי בפרט, או לעם ישראל בכלל שהוא שייך למציאות של פור, של גזירה ובלשון לע"ז, שבמצבו הפנימי או החיצוני ישנו הסתר כפול ומכופל, עליו לדעת, שפור הוא הגורל שלמעלהמדרך הטבע, ולמעלה גם מכל סדר ההשתלשלות,  ובהסתר אסתיר נמצא ה"אנוכי" שלמעלה מכל שמות השם.

 

לכן פונה הי'הודי קודם כל לקב"ה וכל העסקנות נהיית טפילה, "וברכך ה' אלוקיך בכל אשר תעשה" בכל, לשון כלי, הפוליטיקה העסקנות והמאבק הם כלי והעיקר הוא שבכלי ישכון האור האלוקי, ולכן עיקר ותחילת הבנין הוא התיקון הפנימי ע"י תשובה תפילה וצדקה וע"י לימוד תורה של "תינוקות של בית רבן", כפי שעשו מרדכי ואסתר.

כשיהודי קורא את "מגילת אסתר" שגם את ה"הסתר" הוא מגלה, ויודע שהפור הוא הגורל וכל זה לא "למפרע" אלא חי אצלו כאן ועכשיו, אזי מגיע הוא לתכלית הגילוי- מגילה ולשמחה הגדולה ביותר שמחת פורים ההופכת חושך לאור "ומסמך גאולה לגאולה" מגאולת פורים נגיע לגילוי ההעלם הגדול לגאולה האמיתית והשלימה בביאת משיח צדקינו בקרוב ממש.

 

פעילויות פורים במטה בנימין:

כמידי שנה גם השנה בעז"ה נקיים פעילות עניפה בישובים השונים ,הן בחילוניים והן בדתיים

תוכן הפעילות מגוון: הצגה,שוק פורים,תחרות תחפשות ועוד..

ביישוב אדם-בליל פורים תתקיים  קריאת מגילה ב-18:00 ואח"כ שוק פוריםבילדודס .

ביישוב ענתות- שוק פורים ביום פורים בשעה- 12:00 .

 

 

 

 

פעילות חיילי צה"ל במטה בנימין-

בית חב"ד כדרכו מטפל בחיילי עמ"י ודואג שיקיימו את מצוות החג בשמחה ובששון.
בפורים הבעל"ט נבקר בבסיסים רבים באיזור מטה בנימין בהם תושמע קריאת המגילה לאלפי חיילים גם בליל פורים וביום החג עצמו ,ובנוסף החיילים יזכו לשלוח מנות איש לרעהו,ויזכו לשמוח בפורים לשיר ולרקוד עם שלחי חב"ד.
ובעז"ה נקיים סעודת פורים ברוב הדרת מלך בבית חב"ד בישוב עלי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביישוב עלי-

תפילת מנחה בתענית אסתר- 17:00

תפילת ערבית וקריאת מגילה- 18:10

קריאת מגילה נוספת-11:00

 מנחה ולאחריה משתה פורים- 15:00

בואו בשמחה!!!